Složení redakční rady časopisu Maso:

Předseda:
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (VFU Brno)

Místopředseda:
MVDr. Josef  Kameník, CSc., MBA (VFU Brno)
 
Členové:
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD. (VFU Brno)
Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. (SVS ČR)
Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)
MVDr. Josef Brychta, CSc. (SVÚ Jihlava)
Ing. Miroslav Jůzl, PhD. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Katarina Fašiangová, Ph.D. (Slovenská aliancia moderného obchodu, SAMO)
Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)
Ing. Jan Katina (ČSZM Praha)
Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)
Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)
Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)
Prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)
Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)
Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)
Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)