Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 61242 Brno
Telefon 541562008
E-mail casopismaso@vfu.cz

IČO - 62157124, DIČ - CZ62157124

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Šéfredaktor
kamenikj@vfu.cz
+420 604 220 851

Ing. František Ježek, Ph.D.
Redaktor
fjezek@vfu.cz
541 562 754

Lenka Vlachová
Administrace
vlachoval@vfu.cz
541 562 402

Odborný časopis pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa, masných výrobků a lahůdek. Vychází 7x ročně.

Redakci můžete kontaktovat ve dnech

Pondělí 07:00-11:00 11:30-16:00
Úterý 07:00-11:00 11:30-16:00
Středa 07:00-11:00 11:30-16:00
Čtvrtek 07:00-11:00 11:30-16:00
Pátek 07:00-11:00 11:30-16:00