Úvodní stránka>Aktuality>Víte, co je to Industry 4.0?

 První průmyslová revoluce se odehrála již v 17.-18. století, kdy pomocí mechanických výrobních linek byla zavedena první strojová výroba do vznikajících továren. Vůbec první továrny v pravém slova smyslu vznikly v Evropě v Anglii na výrobu látek. Na počátku 20. století hromadná výroba a elektrická energie odstartovaly druhou průmyslovou revoluci. V 70. letech první elektronická zařízení zahájila třetí průmyslovou revoluci. Dnešní digitalizovaná propojení jednotlivých strojů a zařízení znamená přechod k další fázi pokroku v průmyslové výrobě. A znamená to i změny pro průmyslové zpracování masa. Blíže k tomuto tématu článek Andrease Seydelmanna v č. 2/2016 časopisu Maso.

Inteligentní digitalizovaná propjení jednotlivých strojů v linkách - to je jeden z příkladů Industry 4.0

Inteligentní digitalizovaná propojení jednotlivých strojů v linkách jsou příkladem procesu, který se označuje jako Industry 4.0